"TESTI TÜNET /LELKI ÜZENET" - szimbólumelemzés

Az emberi létezés és működés, maga egy csoda..- hiszem és vallom, érzem, látom és tapasztalom, miként igen sokan, mások is, akik figyelmesen követik az alap három sík, a testi, lelki és a szellemi, vagyis a fizikai (anyagi) az érzelmi (érzeti) és a tudati (gondolati) rétegek egymásra kölcsönösen ki- és átható, sokszor elképesztőnek tűnő, ám mégis természetes, remek megnyilvánulásait.

Mert minden, ami létező, legyen az élő vagy élettelen, közösségében van egymással, akár egy enzim, egy ásvány, egy növény vagy egy állat, illetve az ezeket (őket) alkotó elemek és energiák sokasága, mind-mind rokonaink, egy óriási körforgalomban, miként a bennünket is közösen alkotó őselemek jelenléte is, sorra át-cirkulál egymásba. Itt tehát, a Föld nevű térben, mindannyian ugyanabból a készletből állunk, csak ki- és mi, más-más arányban használja, képviseli ezen elemeket, hiszen az oxigén és a napsütés, az édes- és sós vízek áramlása, a termőföldek tápanyagai nélkül, senki és semmi élő, funkcionáisan nem lehetne jelen.

Ez maga, annak a holisztikus szemléletnek az egyik magja, amelyben a létezést, mint egységes teljességet vizsgáljuk, a külön-külön részek egyidejűségein át, azok egymásra való kölcsönhatásaival, már mint egészet, egész-séget, egész-ség-eset, egy adott ok-okozat megértésének, felderítésének alapjaként, az emberi működésben is.
Létünk tárháza tehát, éppen azon meglévő elemek építőköveiből áll, amit a természet (teremtett készlet?) biztosít számunkra. Példa erre az ősalapok mérhető arányrendszere is (levegő, víz, tűz, föld), hiszen arányaiban és funkcióiban, megtalálhatók bennünk, belül is épp úgy, mint a térben, kívül is. Tudjuk, hogy pl. a Föld vízkészletének viszonyulása egyenesen arányos a testünkben található folyadékkészlet mennyiségével, vagy hogy a testhőmérsékletünk (tűz), a csontozatunk (föld), vagy a légzésünk (levegő) is mind-mind, ennek a rendnek és rendszernek mentén képes önmaga jellegét képviselve és betöltve működni. De megfigyelhetjük az emberi lelkületek, a temperamentumok és akár az évszakok analóg párhuzamait is, bár, a vérmérsékleteket testnedvek szerint nevezték el (kolerikus, szangvinikus, melankólikus és flegmatikus), de ezek szintén mind, egyéb közegekben is előforduló és felismerhető jellemzők. (Pl. az alapozó, dinamikus tavasz, a kiteljesedő, aktív nyár, az elengedő, visszahúzódó passzív ősz vagy a mélybe záró, regeneráló, megpihenő tél jellegei.)

Igen, hiszen ezen elemekből vagyunk összerakva, a teremtéselmélet szavaival élve, "megformálva", vagyis alkotva, ezáltal epdig, egy szellemi rend tervének részei is vagyunk. Ezen látásmód azt sem hagyja figylemen kívül, hogy amint fent, úgy lent, és amint kint, úgy bent is érvényesek a lét-törvények, szóljon az bármikor bármiről, bárkiről.

"A SZEM, A LÉLEK TÜKRE..." - ismerjük a mondást, és ki tudja, ez vajon a tekintetről, az íriszben látható kis jelekről, vagy a fizikai szem állásáról, formájáról szól-e, de érezzük, hogy igen, ebben van valami... Miként mindenki ismer és tapasztalt már a testi-lelki-tudati síkok között működő, olyan átható megnyilvánulásokat, mint amilyen pl.a sírás, amikor egy érzelmi indíttatás a tudatban zsákutcába jut, majd az, testben nyilvánul meg.

Ekkor ugyanis, éppen ennek a hármas egységnek a működése történik, amelyben a lélek érez, a tudat felfog, majd a tehetetlenség nyomást gyakorolva a szemidegekre, könnyek formájában, könnyít a test belső nyomásán. Így válik a láthatalan láthatóvá, ahogy lelkileg, úgy szellemileg és fizikailag is tehát, több síkon is tapasztalhatóvá válik egy hatás..- és ezt ismerjük, elhisszük..- de miért is? Mert gyakori kísérője életünknek? Mert kiskorunk óta velünk élő jelenség? És ha egyéb okok révén, egyéb szerveink a közvetítők és egyéb módokon jelenik meg egy üzenet? Akkor is tudjuk-e vajon, melyik, miért, miről hozott híreket?

Ez az elmélet az alapja annak az elemző munkának is, amelyben azt vesszük alapul, hogy a test által "megüzent" betegség és fájdalom hátterében, bizony lelki és tudati okok állnak. Különös talán, de még a balesetek sem véletlen események, amelyek megértése, ok-okozati tudatosítása, már közveltenül a kiváltó belső, indító okok gyölereihez vezethetnek. Tehát ha megnézzük, mi jelenik meg testünk "üzenőfalán", mint láthatóvá vált felületen, majd ennek analóg, szimbolikus jelentései nyomán, megkeressük az alapokokat, annak feloldásával "megjavíthatjuk" a belső, hibás működést, azáltal a test is enyhítést kap. Hiszen már nem lesz szükséges további "üzeneteket" közvetítenie, létrejön az oldás, ahogy bent, úgy kint, ahogy a kiváltó ok, úgy az okozat is ezzel arányosan, már együtt fog változni.

Mivel minden szervi funkció összetett és akár korosztályonként is változó kapacitású lehet, így itt is csak segéderők az alapjellegek, amit nem nélkülözhet ki-ki személyes, adott élethelyzete és életmódja. Ez, a már konkrét, egyéni út jelzi majd a miértek már egyéni válaszait, amelyhez a kliens aktív közreműködése szükséges. Hiszen ezen szervi funkciók és feladatok átvilágítása mentén, már ki-ki önmaga is sorra megadhatja saját reflexióit arra, hogy lelkileg, tudatilag mit él meg egy adott élethelyzetben, de a közös munka folyamata, ugrásszerű javulásokat eredményezhet, amit alkalmanként, a mellékhatások nélküli színterápia elemeivel, mint energetizáló erőkkel is kiegészítünk.


Várom tehát azon felnőtteket, akik alkalmi vagy görgetett testi tünetük megértéséhez, annak oldásához és feldolgozásához, a holisztikus látásmód alternatív útját is szertnék bejárni, hogy ismét teljes egész-ben, vagyis egészség-ben, dús energiák támogatása és megléte mellett haladhasson már bárki tovább,
önnön vállalt és rendelt életútján,
"...nap - mint NAP"

Konzultációs díj: 8.000 Ft/fő/ terápiás óra (50 perc)
(Időpontegyeztetéshez minden esetben előzetes bejelentkezés szükséges.

Információ és időpontfoglalás: "TESTI TÜNET /LELKI ÜZENET" - szimbólumelemzés