ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁCIÓ

A konzultáció menete

Az addiktológiai konzultáció egy 12-14 alkalomból álló beszélgetés-sorozatot jelent, amelynek során a kliens megismeri függőségének okát, természetét, és szert tesz
a tudatosabb önreflexióra. A kliens ebben a folyamatban megérti, hogy a felépülés nem
a szer (alkohol, drog) puszta elhagyását jelenti, hanem a személyiségében végbemenő változásokat. Önismerete megalapozottabb lesz, önbecsülése megerősödik. Képessé válik ezeket a változásokat életvitelében érvényre juttatni.

A konzultáció nem tanácsadást jelent, hanem szakszerű, empátián alapuló segítséget abban, hogy a kliens megtalálja saját külső és belső erőforrásait.

A beszélgetés kellemes, nyugodt, nem „fehérköpenyes” környezetben zajlik.

ELSŐ TALÁLKOZÁS

Az első találkozáson a kölcsönös ismerkedésen kívül egy hozzávetőleges állapotfelmérés
történik, és annak eldöntése, hogy milyen keretek között fogunk dolgozni.

IDŐTARTAM

A teljes folyamat 12-14 alkalom (kb. három hónap), hetente egyszer, egy alkalom 50 perc.
A heti konzultációkat lehetőség szerint mindig ugyanabban az időpontban tartjuk.

FIZETÉS, LEMONDÁS

Az első alkalom 5.000, minden további alkalom 8.000 forintba kerül. Fizetés készpénzben
az ülés után számla ellenében. Az árak érintettre, hozzátartozóra egyformán értendők.

Amennyiben a lemondás 24 órán belül történik, az ülés megtartottnak tekintendő, és a díját
a következő konzultáción meg kell fizetni.

JOGI KERETEK

Foglalkozásomnál fogva titoktartási kötelezettség terhel, ezért a konzultáción elhangzottak
általam harmadik személy tudomására nem juthatnak.

Gyógyszert felírni nem áll jogomban.

Munkámat az alábbi tanúsítványok, engedélyek alapján végzem:

  • Működési nyilvántartási szám: 226988
  • MESZK tagsági igazolvány száma: 3116230
  • Adószám: 66769831-1-33
  • Vállalkozói igazolvány száma: EV 38827295

A dokumentumok kérésre a helyszínen megtekinthetők.

Információ és időpontfoglalás: ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁCIÓ