ÖN-KÉP-VISELET "SZÍNNEL-LÉLEKKEL" - Művészet- és stílusterápia

„Az ember nem más, mint testbe öltözött lélek.” (Joubert) 

  viszont:

"Az álcázás művészete odáig fajult, hogy már a hercegnők és a lovagok sem ismerik fel egymást – néha még saját magukat sem." (R.Bach)

IGAZ LENNE MINDEZ? Ön hogy látja?

  - ha úgy véli, hogy igen! - tényleg jó lenne hercegnőként vagy lovagként létezni, és hogy így legyen, ezért még hajlandó tenni is mert elhiszi,  hogy bárhol, bármikor képes saját csoda-lényét neme szerint is vállalni...- akkor az alapokkal nincs baj...
De nyomban felmerül egy kérdés: ha alapvetően minden férfi és nő ennyire fenséges, akkor sokan vajon hol és miért rejtegetik egyedi varázsaikat, azt a valódi, "isteni" lényt, aki mint céljára és feladatára, önmaga teljes megélésére is szerződött, amikor megszületett?
           Vallom, mint a rendelt és választott élettér egyik átutazója, hogy a harmóniák adta egyensúlyra, a megtartó és tápláló érzetek mesevilágára rátalálni, azokat a mindennapokba bevonni, beépíteni,  nem szerencse kérdése...- mert bizony, többnyire mi magunk fonjuk, szabjuk, színezzük életünk vásznát...- hogy a kurzus jellegéhez hűen, a hasonlattal is stílusos maradjak. 

 Tehát ha Ön felnőtt férfi vagy nő, és úgy véli néha, hogy:   
- TÖBB VAN BENNEM, mint amit megélek, vagy ha úgy   érzi időnként, hogy
- NEM AZT LÁTJÁK BENNEM, aki vagyok, ha gyötri olykor a vágy, hogy
- BÁRCSAK még TELJESEBB LEHETNÉK,
majd eltöpreng azon, hogy
-
VAJON MIT és HOGY KELLENE MÁSKÉNT TENNEM?- nos, ha ismerősek ezek a szavak,
- JÓ HELYEN JÁR egy kreatív program eléréséhez
...- és még
nem késő csatlakoznia...


ISMERTETŐ A 2019 I. félévében, szeptembertől induló (művészetterápia alapú)  
 
  - ÖN-KÉP-VISELET "SZÍNNEL-LÉLEKKEL" -
 
STÍLUS, KARAKTER- és SZÍNTERÁPIA, ÖNISMERETI HARMÓNIA-FEJLESZTŐ foglalkozássorozathoz

Alapinformációk:
A kurzuson való részvétel semmiféle előzetes csoportélményt, művészi tudást vagy ELŐKÉPZETTSÉGET nem igényel - lévén nem képzés, hanem önfejlesztés, vagyis bárki számára elvégezhető. (Dokumentált végzettséget nem jelent!)

A folyamat során megélhető sokféle színes, érdekes gyakorlat, elemző beszélgetés, sorra gazdagítja a részvevők tapasztalati mélységeit, önismereti, életviteli egyensúlyait, vagyis harmóniáit.
A közös munka elsősorban nem alkotói élményterápia, de célja, hogy az önmagukat jobban megismerni vágyók változatos és kreatív módokon, úgy a terápiás mint a tréning-gyakorlatok mentén kiegyensúlyozottabbá, magabiztosabbá, energikusabbá formálják önmagukat. Egyben megélhessenek olyan testi, lelki, szellemi sajátélményeket, amelyek a személyiséget, ezen át, ki-ki közösségi életterét is, mind pozitívabban táplálják, erősítsék. A közösen tanult és megélt elemek, tanulságok, módszer-jellegek "hazavihetők", így azok a mindennapokban is tovább alkalmazva, a résztvevők harmónia-forrásaivá válhatnak. (Korábbi évek művészetterápiás foglalkozásaiból,
KÉPES referenciák az alsó csatolmányban találhatók.)

A csoport titoktartással védetten zajlik, indulást követően - ha a férőhelyek száma ezt engedi-, legkésőbb december 23-án lehet nyitott formájához utólag (pótlistáról) csatlakozni, ezt követően a csoport zárttá alakul. (A kezdési időpont, csak a szükséges minimumlétszám meglétekor realizálódik.)

A kurzus egymásra épülő képző-, mozdulat-, zene-, szöveg- és stíluselemeket, mint eszközöket alkalmaz, amelyek igen egyszerű, olykor játékos, de nagyon beszédes önismereti források.(Táncot, éneklést NEM tartalmaz.)

TECHNIKAI RÉSZLETEK az ÖN-KÉP-VISELET "SZÍNNEL-LÉLEKKEL" kurzusról:

Kezdése: amint a Covid megengedi... :(  

(A csoport csak a szükséges minimumlétszám meglétekor indul, annak meglétéig, a kezdés dátuma némileg görgetődik. A sikeres jelentkezéseket telefonon vagy e-mailben, már közvetlenül fixáljuk.) 

Jelentkezési határidő: - a pandémia jelenében, egyelőre bizonytalan

Módja: e-mailben, a pildiko@napszikra.hu címen. (A tárgyban kérjük feltüntetni: Jelentkezés / 2020. színnel-lélekkel
Ezt követően egy visszaigazolást küldünk a részvételi hely rögzítéséről. A limitált létszám miatt, a jelentkezéseket beérkezési sorrendben rögzítjük.)

Gyakorisága: hetente egy alkalommal, 20 egymást követő héten, KEDDI napokon

Időtartama: alkalmanként 18-21 óráig, egy szünettel – összesen 60 órában

Részvételi díja: a komplex, 60 órás kurzusra  (készpénz vagy átutalás opcióval)

Négyhetente történő fizetés esetén: (fizetendő az 1. 5. 9. 13. és 17. alkalomkor)
15.200 Ft x 5
alkalommal

Két-részletben történő fizetés esetén: (fizetendő az 1. és 10. alkalomkor)
36.000 Ft x 2 alkalommal

Egy összegben történő fizetés esetén: (fizetendő az 1. alkalomkor)
69.000 Ft x 1
alkalommal

 

Csoportlétszám: maximum 10 fő

A foglalkozások helyszíne: NAPSZIKRA Életvezetési és Terápiás stúdió / csoportszoba

A foglalkozást vezeti: Pápai Ildikó művészetterapeuta, önismereti szín és stílustanácsadó, szimbólumelemző
 


A jelentkezés aktiválása:
a visszaigazolásban megküldött számlaszámra 5.000 Ft regisztációs előleg befizetésével,
amely  az első részvételi díjba beszámításra kerül.
(Akinek nincs módja utalni, időpont-egyeztetést követően, befizetheti az előleget a stúdióban személyesen is.)
Lemondás esetén, a már befizetett előleg nem térül vissza. Amennyiben a csoport, a szükséges minimumlétszám hiányában nem indul el, úgy az előleget garantáltan jóváírjuk egy későbbi kezdés idejére, vagy visszafizetjük a jelentkező számára.

INFORMÁCIÓ napközben  Tel.: +36 30/ 260 2906 
 

 ***

A kurzus érintett alaptémái:

„A STÍLUS MAGA AZ EMBER ?”a metakommunikáción innen és túl, a „becsomagolt” üzenetek és érzetek testi, lelki, szellemi jellegei és hatásai a mindennapokban

„LENYOMATAINK HITELESSÉGE…” – a külső/belső tartalmak és formák egyensúlyai a  személyes megnyilvánulásokban. /Az életvitel tudatos és tudatalatti jelei (Művészetterápia alapú sajátélmények mentén...)

„KARAKTER, HABITUS, TEMPERAMENTUM”a személyiség alapjellegei / Az egyéni dinamika forrásai, megléte és változásai különféle életkorokban.

„A HARMÓNIA, mint EGYENSÚLY” az egyén a világban, a világ az egyénben / Külső-belső egyéni tükreink – az „én és ÉN” egysége

  „AZ ÉN STÍLUSOM…”hogyan, miért, miként  és mitől formálódunk életünk során? /A stílus, mint személyes hordozófelület…

"ÖNÉRTÉKELÉS / ÖNBECSÜLÉS" - Mindenki értékes? - Tudom-e, hogy miért és mennyit  érek? Mit tehetek önmagam harmóniáiért?


„ÖN-KÉP, VISELET, ÖN-KÉPVISELET”miként látom, fejezem ki, élem meg önmagam aktuális jelenléteit? Alkat és alkalom...- „Szeretem a testem…!” - vagy annyira mégsem?

„A DIKTÁLÓ TREND és az EGYÉNI REND…” – a mindenkori korszellem befolyása és megfelelési nyomása a személyiségekre

"ÉLNI / MEGÉLNI / VISSZAÉLNI - elherdálni?" - Tehetség, készség, képesség – mindenki értékes? Az önépítő lehetőségek lelki, szellemi, testi készletei

„A TEST napi BESZÉDEI”mozdulat, gesztus, mimika. Mit rejt a „becsomagolt” üzenet? Hanghordozás, hangsúly, hangszín, hangnem, fellépés, kiállás...- mindennapi jelbeszédeink (bábterápia alapú kiegészítő alkalommal)

"ÁDÁM-ÉVÁK" - férfi/női stílusminőségek, jellegek, szerepek, párkapcsolati hatások, illem, szokás, elvárás, kompromisszum. Gyökerek, korok, nemek és igenek… Honnan, hogyan, hová tartunk?

"SZABAD - vagy SZABADOS?" - az egyéni és társas határok, szokások, korlátok alakulásai. Mindent lehet, de nem minden használ? – tervek, célok, utak tudatosítása és megélése...
  

„SZÍNHARMÓNIKUSOK..." energetizáló színek, formák, jellegek  a teremtés a jándékai, mint segítőtársaink jelenléte kívül-belül, alul-fölül, a múltban, jelenben és a jövőben is..

 „A LÉLEK és a TUDAT HATÁSAI A TEST EGÉSZ(ség)ÉRE” – szomatikus lenyomatok  ok-okozatai, a lét-síkok kölcsönhatásai egymásra. A szinesztézia érdekességei..."ÉLETTEREK, KÖZEGEK"
- színek és formák, textúrák és arányok, illatok és ízek kölcsönhatásai térben és időben.

"ALKALMAZOTT STÍLUSOK..." Hatáskeltés, bevésődés, üzenet. /A művészeti ágak stílusüzenetei képekben, hangokban, mozgásban, szövegben. Reklám- és humorstílusok.A teljes kurzus a fenti témaköröket más-más arányban, de sorra érinti
(A jelentkezéseket írásban igazoljuk vissza a jelentkező e-mail címén.)

 

CsatolmányMéret
REFERENCIÁK egykori csoporttagoktól...656.28 KB

Információ és időpontfoglalás: ÖN-KÉP-VISELET "SZÍNNEL-LÉLEKKEL" - Művészet- és stílusterápia