PÜNKÖSDI LÉLEKÜNNEP...

Pünkösd ünnepe húsvét után az ötvenedik nap, görög neve ezt fejezi ki. Eredetileg hálaadási ünnep az aratásért, amihez később hozzájárult a sínai törvényhozás megünneplése. (Ha Krisztus 30. április 7-én halt meg, abban az esetben május 28-ra esett az első pünkösd, az egyház születésnapja.) A Szentlélek eljövetelét először a szélvész zúgása jelezte, mely az egész városban hallható volt, a szél, a Szentlélek jelképe (Jn 3,8). A másik látható jel a tüzes lángnyelvek megjelenése az apostolok feje fölött: a tűz, az isteni hatalom és jelenlét jelképe egyben.

Pünkösd eredete tehát ószövetségi zsidó ünnep is, az új kenyér ünnepe volt. A Szentlélek ezen a napon áradt ki az apostolokra, amely ezt a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára.

Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják, az evangélium szerint ugyanis Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek: Szent Péter prédikációját követően sokan megtértek, belőlük alakultak az első keresztény gyülekezetek. A katolikus egyházban van vigíliája böjttel, amelyen keresztvizet szentelnek. A bérmálás szentségét pünkösd ünnepétől kezdve szokás kiszolgáltatni. (Az ünnepről május hónapot pünkösd havának is nevezik.)

Az alábbi kép, a szegedi dóm kupolafreskójáról készült, amely a kiáradó isteni LÉLEK pünkösdi pillanatát idézi:

Fotó: Pápai Ildikó / Napszikra

De lássuk, mit üzen az Írás szava már konkrétan, a Szentlélek eljöveteléről:    

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. (ApCsel 2,1–5)

Péter beszéde

14Péter a többi tizeneggyel előlépett, és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk: "Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan! Vegyétek tudomásul és hallgassátok meg szavamat! 15Nem részegek ezek, amint vélitek, hisz a napnak még csak a harmadik órájában vagyunk, 16hanem ez az, amiről Joel próféta szólt: 17A végső napokban - mondja Isten - kiárasztok lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. 18Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak. 19Csodákat teszek fenn az égben, és jeleket adok lenn a földön: vért, tüzet és gomolygó füstöt. 20A nap elsötétül, a hold vérbe borul, mielőtt eljön az Úrnak nagy és nyilvánvaló napja. 
21
Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

(Forrás: Magyar Keresztény Portál )

A fenti igeszakasz zárósora, Károli Gáspár fordításában:

"És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik."

ÁLDOTT LÉLEKÜNNEPET kívánunk! -  legyen meg mindenkinek, a maga hite szerint...

(Szerkesztette: Pápai Ildikó
művészetterapeuta)


Kapcsolódó írásaink:

PÜNKÖSD EREDETE ÉS JELENTŐSÉGE...

PÜNKÖSD JELEI ÉS JELENE A BIBLIÁBAN...

(A honlapon és a stúdió FB oldalán megjelenő valamennyi írás, szerkeszett anyag, csak a pontos forráslink megadásával, azon át elérhetően másolható részben vagy egészben, illetve a szakember hozzájárulásával tehető közzé a szerkeszők nevének megadásával.)