ÁLDOTT ÉLETET kívánunk!

HÚSVÉT: AZ ÜNNEPEK ÜNNEPE

Akár keresztény hitűek vagyunk, akár nem, akár élünk a krisztusi megváltás lehetőségével, akár nem, akár követjük Jézus megértő, elfogadó, megbocsájtó értékrendjét, akár nem, de egy dologban mindannyiunknak közös az életünk: szüntelenül ugyanaz a ki-be áramló, megtöltő és elengedő, igen-nem lélegzet tart életben bennünket, amely az első, önmagát velünk megosztó LÉLEK eredendő ajándéka bárkinek, hogy általa létezhessünk.

És ez így, már önmagában is egy ÜNNEP, hiszen életünk végéig, másodpercenként magunkhoz vesszük ezt a LÉLEK-zetnyi IGEN-t, amelyért hálát adhatunk minden pillanatban. Aki a folyamatos köszönet élő kapcsolatéban él, az a Teremtés már tudatos szellemi és lelki közösségében lélegzik, aki nem, az ezek nélkül, de így is, mégis él. (Vagy csak „létezőként vegetál”?) És ez a választási lehetőség, maga a „szabad akarat”, hogy eljussunk a forrás lelkéhez, ez már a kegyelem megnyilvánulása. Mert ki tudna emberi vagyonért egy tökéletes genetikai programot, élő testet és lélegzetet venni magának, ha azt az Élet nem adná ingyen bármikor, bárhol, bárkinek ajándékba?


Egy előre megváltott („befizetett”) lehetőségünk az, hogy ha eddig nem, hát bármikor, viszont is IGEN-t mondjunk mi is arra a számunkra megelőlegezett LEGYEN!-re, amely minket születésünk pillanatában „belénk lehelve a lelkét” elindított az életünkben. Amely létige így, mindenkivel, külön-külön szerződött egy adott életívre, feladatra és amely nem vonja meg magát tőlünk még akkor sem, ha gyarló, korlátolt emberi mivoltunk, közben dúsan rászolgálna egy NEM-re is akár.
Mert nem ez a NEM a célja, éppen ellenkezőleg. Mert Jézus, önként és előre vállalt áldozatával, már születésünk ELŐTT letette értünk ezt a váltságdíjat.
Ártatlan vérével, a korábbi, ószövetségi zsidó hagyomány bárányai helyett, saját halál-áldozatával felülírta azt a „szemet-szemért” büntető és megtorló Istenképet, amely nem vezetett el az emberiség méltó működéséhez.

Íme tehát, létrejött általa és vele egy ÚJ SZÖVETSÉG egy ÚJ ÉLET-re, amely azóta IS, ma IS, itt kering az éterben és csak arra vár, hogy szabad, saját döntésünkből, belélegezzük Őt, mint az örök élet IGEN-jét. És ez a bizalom, már maga egy ÜNNEPI emelkedettség. Amikor megállíthatjuk az időt és visszaolvadtan, ismét összekapcsolódhatunk emberként azzal, aki már akkor hitt bennünk, szeretett minket, amikor gondviselésében még csak leszületni készültünk. Nem érdemeinkért, nem teljesítményeinkért, hanem azért, mert isteni részként, magunk is az Élet, a földi világ képviselőivé lettünk.

A valódi vallás tehát lelkünk belső válasza, IGEN-je a jelen
és a majdani létezésünk folytonosságára. Köszönet érte, hiszen ki az, aki önszántából abbahagyná a lélegzést csupán azért, hogy halandó egójától vezérelve, dacoskodva ellenálljon a legnagyobb ajándéknak, amely éppen érte és miatta kering benne, aki előre letette váltságát bárkiért az Élet küszöbére? Ahogy azt az igén át is üzeni a Megváltó:

“ Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.” (Jel.3/20.)


Miként Jézus korában, ma is sokan várják az igazságot egy külső, akár politikai, gazdasági vagy vallási forrásból, de hiába. Miként akkor is, ma is itt élnek köztünk a bizalmatlan, kétkedő Tamások, az önismeretükben billegő, megtorpanó Péterek, a felelősséget áthárító „kéz kezet most” Pilátusok, a hatalmukat féltő, öntelt főpapok, az áruló, korrupt Júdások, miként a tudatlan, indulatáttevő, bosszúra éhes önféltők is. Az esély ma is annyi, mint akkor volt: kizárólag a belső, egyéni, minden ártó és életellenes irányt nélkülöző, józan megfontolású, önzetlen szándékú, felelős választások, döntések és cselekedetek, mint példaértékű, szeretet alapú, ÉLETIGENLŐ minták által változhat csak a világi környezet, benne minden érző élőlény létminősége jobb irányba.

Kívánjuk, hogy a tavasz dicső, új életre hívó és azt támogató ünnepén, a hús vételekor, kerüljön már mindenki tiszta asztalára az a megváltó lélek-táplálék, amely szimbolikusan bor és kenyér, de tudottan a Krisztus isteni vére és teste. Amely, mint kezdet és vég, első és utolsó, egyedül is képes megadni mindent, amire szükségünk van. Amely - ahogy az Írás tartja - minden értelmet felülhalad, megőriz bennünket és megtartatja bárki testét, lelkét és szellemét, az idők végezetéig „nap – mint NAP”.


(Az ünnepi megemlékezést írta és szerkesztette:
Pápai Ildikó művészetterapeuta / Napszikra Bp.) 

HÚSVÉTI szimbólumelemző írásaink „FÉNNYEL-LÉLEKKEL”:
HÚSVÉTI SZIMBÓLUMOK „FÉNNYEL-LÉLEKKEL”

A TEST KENYERE - A KENYÉR TESTE...

HÚSVÉTI verses, zenés, képes összeállításaink „HITTEL-LÉLEKKEL”:
     HÚSVÉT /4      HÚSVÉT /3         HÚSVÉT /2

HÚSVÉTI videó-összeállításaink "KÉPPEL-LÉLEKKEL"
A KÁLVÁRIA ÁLLOMÁSAI...

Kapcsolódó ünnepi összeállításaink „SZÍNNEL-LÉLEKKEL”:
HÚSVÉTI LÉLEKTÁPLÁLÓ PRAKTIKÁK

TOJÁSTESZT- ÖNISMERETI JÁTÉK

A LEGKISEBBEK ÖRÖMÉRE
GYERMEKVERSEK HÚSVÉTRA „RÍMMEL-LÉLEKKEL”

HÚSVÉTI videó-összeállításaink "KÉPPEL-LÉLEKKEL"

A KÁLVÁRIA ÁLLOMÁSAI...

FÉNYTELI HÚSVÉT ÜNNEPET!