BOLDOG ANYÁK NAPJÁT!

Weöres Sándor: Buba éneke

Ó ha cinke volnék,
Útra kelnék,
Hömpölygő sugárban
Énekelnék-
Minden este
Morzsára, buzára
Visszaszállnék
Anyám ablakára.

Ó ha szellő volnék,
Mindig fújnék,
Minden bő kabátba
Belebújnék -
Nyári éjen,
Fehér holdsütésben
Elcsitulnék
Jó anyám ölében.

Ó ha csillag volnék
Kerek égen,
Csorogna a földre
Sárga fényem-
Jaj, de onnan
Vissza sose járnék,
Anyám nélkül
Mindig sírdogálnék.


Márai Sándor:
Aki nem látott szülést, nem tud az életről valamit, nem tud valami biztosat és “alapvetőt”, mint az iskolában mondanák – bi
zonyos, hogy aki nem látott szülést, nem látott bele a szerkezetbe, nem ismeri a műhelyt, azt a rejtélyes és félelmes műhelyt, ahol az élet készül. Az erők, amelyek szülés közben megmozdulnak, az élet és a halál erői: az anya és a gyermek állandóan élet és halál között tapogatódznak ez órákban, vak sötétben, süket ösztönnel.
Olyan erők mozdulnak meg e pillanatokban, olyan erők feszítik az anyatestet, mint földrengéskor. A néző nem csodálkozna, ha vér és placenta helyett láva és hamu ömlene ki füstölögve az anyaméhből. Igen, láttam a szerkezetet. Az ember csendes lesz, egészen csendes. Később, mikor a gyerek sírni kezd, a néző kisompolyog a szobából, s úgy érzi, Michelangelo kontár volt, és Newton, minden számításával, műkedvelő.A megemlékezések sorában, hálás köszönettel adózunk a FÖLD-ANYA megtartó és gondoskodó minőségének is, amely a hazai anyaföld és a globális élettér ajándékaival is táplálóan támogatja életünket "nap - mint NAP"...

***
... végül, de nem utolsó sorban, együttérzéssel gondolunk mindazokkal,
akik bármely okból, de nem ünnepelhetik édesanyjukat, illetve azon édesanyákkal is, akiket nem köszönthet fel gyermekük. Számukra az elengedés méltósága és az Ég kegyelmének biztos hite nyújtson lélekben megnyugvó, elfogadó békességet,
lévén az életben minden okkal és céllal történik. És mint ilyet, talán éppen azért kell megtapasztaljuk, hogy tudatosíthassuk magunkban a történések személyes miértjeit és tanulságait, amelyek által így, egy talán nehezebb módon, de mégis tovább fejlődhetünk.


        KAPCSOLÓDÓ ANYAGAINK:     

 
ANYÁK NAPI KÖSZÖNTŐ!  

VIDÁM MAMINAPOT!

A FÖLD-ANYA NAPJÁRA...

A LÉT CSODÁJA…

A BENNÜNK ÉLŐ ISTENNŐK...