NEMZETI SZÍNEINK:

ERŐ - HŰSÉG - REMÉNY

...avagy mit jelent és képvisel a

 magyar trikolór három sávja
" nap - mint NAP"?

Nemzeti ünnepeink alapjairól viszonylag sokat tudunk, ám azok jelképes, szimbolikus elemeiről talán kevesebbet. Így most ezen analógiák mögé világítunk be kissé, hogy még teljesebb képünk lehessen eleink hitéről, hagyományairól, üzeneteiről, ezáltal mai, saját jelenünk gyökereiről is. Lássuk tehát sorban,
mit jelentenek, mit képviselnek a mai,
honi zászlók, kokárdák színei?

"PIROS-FEHÉR-ZÖLD / EZ A MAGYAR FÖLD"
- de nem volt ez mindig így...

...- lévén az államalapító király zászlajáról sem hiteles leírás, sem ábrázolás nem maradt fenn, de azt tudjuk, hogy a X-XI. században általános királyi zászlótípus az egyszínű, fejedelmi vörös színt alkalmazza.

De miként alakult ki, és mit is szimbolizál a mai, honi trikolor színvilága?

Néhány szín jelentése részben egyetemes, hiszen a vér, a Nap, a Hold, a víz, az ég, a hó, a föld vagy a növényvilág színkészlete sokfelé azonos, de egy-egy kultúra habitusa, nemzeti identitása, mindezeket további, különféle szimbolikus jelentéstartalommal töltheti meg. Lássuk, milyen jelzőket tulajdonítunk a fenti három színnek általában, illetve miként kapcsolódnak ezekhez a már MAGYAR tudatú jelentések. (Az analógiák a teljesség igénye nélkül, elsősorban az adott témában érintett jellegeket sorolják.)


Korabeli KOSSUTH-címer

VÖRÖS:
- a VÉR, mint az élet legfőbb keringésének alapja és színe (amit ha viszont kívül látunk viszont, akkor már értelemszerűen a veszély, a halál képviselője is egyben) 
- TŰZ elem (gyökér-csakra), a lobogás dinamikája, a szenvedélyes, bátor határozottság, a kitartó ERŐ, a forró szeretet (akár a hazaszeretet) és a termékeny élet-kezdet, így a szexus markáns színe is. Férfias, maszkulin energia (pl. mint a NAP ereje), így a harcias szellem, de a hatalom / uralkodás jelképe is egyben. A spektrum meleg tartományának első színe, meghatározó alap, az anyagi síkhoz tartozó első (gyökércsakra), mint meghatározó, kezdeti, egyes, első, indulati, erős jellegek alapja.
Az Újszövetségben a bűn (vérontás) áldozatiságának, így az engesztelésnek, a vezeklésnek a jelképe is.

FEHÉR:

(nem önálló szín, hanem a fehér fényben lévő színek összessége). A korabeli lobogókon még EZÜST, ami némileg más tartalommal bír, mint a fehér, de jellegében átfedések vannak, így tehát:
- a HOLD (feminin) ezüstje, ami az égen csak a Nap (meghatározó maszkulin, első erő) fényében válik láthatóvá, annak sugázását HŰEN tükrözi és követi, mint a hűséges asszony a férjét (a királyoké az arany, a királynőkhöz az ezüst fémszínek tartoznak), lévén a Hold energetikája feminin (poláris párja a Nap tüzének), szekunder, másodlagos jelleg. Tehát a HŰSÉG semmiképpen sem alárendeltséget, hanem az önként vállalt követést jelenti egy megbízható erő (Nap) jelenlétében.
- az ezüst-fehér FÉNY (a legfelső, korona-csakra csúcs- és kilépőpontja): jelent magas szellemiséget, nyugalmat árasztó habitust, a Szentlélek mindent átható és TISZTA HŰSÉGE minden élőhöz. Az örök élet végtelen sugárzása, a tökéletes egyszerűség, az ártatlanság, szűziesség, érintetlen teljesség, vagyis a még tökéletes egység, a jóakarat, de a feltámadás örömének, egy új teremtésnek (tiszta lap) szimbolikája is. A szent SZELLEM (fehér galamb) győzelme az anyagi sík és a halál felett, az isteni jelen hűséges szövetsége a teremtményekhez (Jézus /fehér liliom, fehér bárány, védtelen, szelíd, bűntelen, vagyis Istenhez hű, fehérfényű analógiák.)

ZÖLD:
- a tápláló földnek, vagyis a teremtés legtermészetesebb anyagi világának, természetnek a színe, hiszen az organikus flóra az, amely életben tartja az élőlényeket.
Így ennek megléte, minden élő számára maga a REMÉNY, a jövő hite, az életben maradás feltétele, bizalom a fenntarthatóságra, de a gyógyításra, gyógyulásra is
- a színsorban a meleg sárga és a már hűvös kék "gyermeke", vagyis ötvöző, középponti egyensúlyi helyen áll. Köztes sík, amely alapokat kapcsol egymáshoz (integráló szín), a testközép megfelelője. Így a sárga üde, fiatalos vitalitása és a kék komoly békéjének középértéke (szív-csakra), vagyis az önzetlen, jó szívű, nyugalmasan tápláló, elfogadó lelkület szeretetének színe, ami adja magát annak, aki kéri
- a kikelő, zsenge életerő, a termésben belül lévő, majd az életet tovább vivő új mag reménye, a termény, termékenység már lelki analógiája, a boldog élet alapja, mint hittel teli életbizalom. Átmenetiségét tekintve: kapcsolat a múlt és jövő között, a JELEN ideje, az itt és most kitartása, a nehéz idők utáni ÚJ ÉLET (feltámadás) szívbéli hite.

Érdekes üzenet tehát, hogy a nemzet ezer év alatt, miként váltott át az egyszínű, határozott  vörös ERŐ alapból a mai trikolórra, ami érthető, ha azt nézzük, hogy mennyire vált fontossá történelmünkben az ÉGI, hűséges FÉNY áldása, amelyre mindig számíthatunk, egyben a nemzeti HŰSÉG és a haza jövőjében bízó, kitartó REMÉNY jelenléte.

Többen, többfélét gondolnak, éreznek erről, a fentiekben legjobb tudásunk szerint igyekeztük a megértést segíteni. A keresztény kultúrkör analógiája rendre felsejlik a jellegekben, de hogy mennyire és miként, ahhoz érdemes végignézni történelmi zászlaink képeinek sorát is. Bár alakultak, változtak úgy a színek, mint a címerek elemei és azok formái, így jelentései is, mégis, ezek szolgálnak alapul a ma is alkalmazott 
PIROS,
FEHÉR, ZÖLD
nemzeti jelképünkhöz.


Petőfi Sándor: MAGYAR VAGYOK c. verse
a fenti képre kattintva FB oldalunkon olvasható.

***
Az alábbi videó pedig adjon erőt ahhoz, hogy az ország valódi értékeinek sokszínűségét amíg csak lehet, élményként megéljük, mert ez egy áldott tér,
amit megbecsülnünk és óvnunk közös ügyünk.
(És bár a film nem tér ki az árnyékok oldalára, azt ki-ki úgyis megéli saját köreiben, de tartsunk ki élő hittel, hogy ezt a milliónyi szépet és jót megtartja az igazak lelkében és elméjében a Magyarok Istene jókedvvel, hűséggel....)


Írta és szerkesztette: Pápai Ildikó művészetterapeuta

Kapcsolódó NEMZETI témájú megemlékezéseink a Napszikra Stúdió ÉLményszigetének Facebook albumában olvashatók"színnel-lélekkel".


 - "Nemzeti lobogóink" sora, történelmi időrendben...

 - NEMZETI ÜNNEPEINK - MÁRCIUS 15.

- "JÓKEDVVEL, BŐSÉGGEL..."

- SZENT ISTVÁN KIRÁLY intelmei...

(A Napszikra stúdió írásainak másodközlése, vagy részleteinek publikálása csak a szerzők vagy a stúdió előztes engedélyével lehetségesek, Facebook posztok esetében, csak az eredeti pontos link és forrás feltüntetésével oszthatók meg. Köszönjük! )