NEMZETI LOBOGÓNK SZÍNEI:

ERŐ * HŰSÉG * REMÉNY


Nemzeti ünnepeink alapjairól viszonylag sokat tudunk, ám azok jelképes, szimbolikus elemeiről annál kevesebbet. Így most ezen analógiák mögé világítunk be, hogy még teljesebb képünk lehessen eleink hagyományiról, ezáltal mai, saját jelenünkről is. Lássuk tehát sorban, mit jelentenek, mit képviselnek a magyar zászlók színei?

"PIROS-FEHÉR-ZÖLD / EZ A MAGYAR FÖLD"
- de ez nem volt ez mindig így

Szent István zászlajának rekonstrukciója

"Az államalapító király zászlajáról sem hiteles leírás, sem ábrázolás nem maradt fenn...-... egy, a X-XI. században általános királyi zászlótípust mutat, a fejedelmi vörös szín használatával...- ...ebben a korban a jelképek még nem szerepeltek a zászlólapon, hanem a zászló csúcsán 3 dimenzióban ábrázolták azokat. Így került a zászló csúcsára a latin kereszt. A zászló igen nagyméretű, ez jellemző a fejedelmi zászlókra az egész középkorban. A királyi zászlókat zászlós-kocsin vitték, melyet külön őrség védett. A királyi zászló jelenléte egyben a király virtuális jelenlétét is mutatta."
(Idézet: nemzetijelkepek.hu)

De miként alakult ki, és mit is szimbolizál a mai, honi trikolor színvilága?

A PIROS AZ ERŐ
A FEHÉR A HŰSÉG

A ZÖLD A REMÉNY

Néhány szín jelentése részben egyetemes, hiszen a vér, a Nap, a Hold, a víz, az ég, a hó, a föld vagy a növényvilág színkészlete sokfelé azonos, de egy-egy kultúra, nemzet identitása, ezeket különféle szimbolikus jelentéstartalommal töltheti meg. Lássuk, milyen jelzőket tulajdonítunk a fenti három színnek általában, illetve miként kapcsolódnak ezekhez a már MAGYAR tudatú jelentések. (Az analógiák a teljesség igénye nélkül, elsősorban az adott témában érintett jellegeket sorolják.)

PIROS / VÖRÖS:
- a VÉR, mint az élet legfőbb keringésének alapja és színe (amit ha viszont már kívül látunk, akkor már a halál képviselője) 
- TŰZ elem (gyökér-csakra), a lobogás dinamikája, a szenvedélyes, bátor határozottság, a kitartó ERŐ, a forró szeretet (hazaszeretet) és a termékeny élet markáns színe is. Férfias, maszkulin energia, így a harcias szellem, a hatalom / uralkodás jelképe is egyben. A spektrum meleg tartományának első színe, meghatározó alap, anyagi sík.
- az Újszövetségben a bűn (vérontás) áldozatiságának, így az engesztelésnek, a vezeklésnek a jelképe is.
FEHÉR: (alapvetően nem önálló szín, hanem a fényben lévő színek összessége)
- a korabeli lobogókon még EZÜST, ami némileg más tartalommal bír, mint a fehér, de jellegében átfedések vannak, így:
- a HOLD ezüstje, ami az égen a Nap aranyát HŰEN követi, mint asszony a férjét (királyok: arany, királynők ezüst fémszínei), lévén a Hold energetikája feminin (poláris párja a Nap tüzének), szekunder, követő jelleg
- az ezüst-fehér FÉNY (korona-csakra legfelső kilépő pontja): magas szellemiséget, nyugalmat sugárzó habitus, a Szentlélek mindent átható jelene és hűsége minden élőhöz. Az örök élet végtelen sugárzása, a tökéletes egyszerűség, az ártatlanság, a jóakarat, a feltámadás örömének szimbolikája. A tiszta LÉLEK (fehér galamb) győzelme az anyagi sík és a halál felett (Jézus/ fehér liliom)
ZÖLD:
- a teremtett, legtermészetesebb anyagi világ, a természet színe, hiszen az organikus flóra az, amely táplálja, életben tartja az élőlényeket. Így ennek megléte, REMÉNY a jövőre, az életben maradásra, a fenntarthatóságra, de a gyógyításra, gyógyulásra is
- a színsorban a sárga és a kék "gyermeke", vagyis egy középponti egyensúly helyén áll. Köztes sík, amely alapokat kapcsol egymáshoz (integráló szín). Így az üde, fiatalos vitalitás és a komoly béke középértéke (szív-csakra), vagyis az önzetlen, jó szívű, nyugalmas szeretet színe, ami táplálóan adja magát annak, aki kéri
- a kikelő, zsenge életerő, a termésben belül lévő, majd az életet tovább vivő új mag reménye, a termény, termékenység analógiája, mint a boldog élet alapja (hittel teli életbizalom). Átmenetiségét tekintve: kapcsolat a múlt és jövő között, a JELEN ideje, az itt és most kitartása, a nehéz idők utáni ÚJ ÉLET (feltámadás) szívbéli reménye


Érdekes üzenet tehát, hogy a nemzet ezer év alatt, miként váltott át az egyszínű, határozott vörös ERŐ alapból a mai trikolórra, ami érthető, ha azt nézzük, hogy mennyire vált fontossá történelmünkben az ÉGI FÉNY áldása, vele a nemzeti HŰSÉG és a haza jövőjében bízó, kitartó REMÉNY jelenléte.

Többen többfélét gondolnak erről, a fentiekben legjobb tudásunk szerint igyekeztük a megértést segíteni. A keresztény kultúrkör analógiája rendre felsejlik a jellegekben, de hogy mennyire és miként, ahhoz érdemes végignézni történelmi zászlaink képeinek sorát is. Bár alakultak, változtak, úgy a  színek, mint a címerek elemei és azok formái is, mégis ezek szolgálnak alapul a ma is alkalmazott  PIROS, FEHÉR, ZÖLD, királyi koronát sem nélkülöző nemzeti jelképünkhöz.

Végül nézzünk meg egy kisfilmet arról, hogy miként is zajlottak az államalapítás körülményei....Írta és szerkesztette: Pápai Ildikó művészetterapeuta / szimbólumelemző

KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK: A KIRÁLY INTELMEI...

(A Napszikra Stúdió írásainak másodközlése, vagy részleteinek megosztása esetén, kérjük a pontos link és eredetforrás feltüntetését. Köszönjük!)