Szakembereink cikkei: Pápai Ildikó

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR SZIMBÓLUMAI :
VIRÁG, BÁRÁNY, NYÚL, BARKA, TOJÁS, SONKA?
Mik ls mit képvislnek "színnel-lélekkel"?  
 
 Lássuk egy korábbi TV-adás felvételével... A tavaszi természet újjászületése, az ünnepi szokások sora, jelentős azonosságokat hordoz a Megváltó személyének jelenlétével, Jézus feltámadásának csodájával. Ez a változás, miként a Húsvét lényege, dúsan kínál testi, lelki és szellemi töltéseket, amiket a húsvéti szimbólumokban is megtalálunk. Ezek átgondolása segítségünkre lehet abban, hogy a „csoki-nyúlon túl”, az eredendő, lényegi üzenet mélységeibe is lejjebb merüljünk:

SZIMBOLIKÁK a HAGYOMÁNYOKBAN és a HÚSVÉTI SZOKÁSOKBAN

NAGYTAKARÍTÁS / TISZTÍTÁS / FEHÉR analógiák:
„Amint kint, úgy bent” - tanítja már Hermész Triszmegisztosz is, ami az élet minden területén, így az ünnepek során is igaz állítás. A fizikai fertőtlenítés ("fertő nélküliség"),
a télbe fagyott, elavult dolgok és témák „kisöprésének” módja, aminek során a szellőztetés és a helyiségek fényfürdője, az ártó bacilusok, vírusok szaporodásának gátja. Ezek során, a fizikai megnyitás és frissítés során, teret nyithatunk egyben minden újnak, hiszen a megváltás „tiszta lap” analógiája a Megváltás tényének, már bárki számára egy új lehetőség. Új rend és rendszer, ÚJ szövetség. Fehér Jézus ártatlansága ("fehér liliomszál"), megtört testének tiszta gyolcsa, Ő a hófehér bűntelenség maga, Isten báránya, az égi FÉNY emberi alakban. Ennek tiszteletére is fényesítjük az ablakokat, tükröket. Fehér jelleg a tiszta levegő frissessége, amint az isteni LÉLEK-zet, amit beengedünk, befogadunk. Tisztává tesz a tavaszi, áradó vizek habja, a nagyböjti méregtelenítés pedig már a test nagytakarításának módja (Jézus 40 napi nélkülözéseire emlékezve). Megélhető a múlt megtisztulása, a lélek megbocsátásának új ideje. A keresztvíz megváltó, tisztító ereje is fehér, de itt találjuk a megváltóért elhullajtott fájdalom őszinte, tiszta könnyeit is. Fehérek a tavaszi „virágszálak”, vagyis a szűz leányok ártatlansága, amit a locsolkodás megtartó „élet-vize” tesz szimbolikusan termékennyé.

MAGVETÉS, ÜLTETÉS / ZÖLD analógiák:
a TEREMTŐ „természete”, az új életmag, mint életterv gondozása, önmagunk isteni, belső MAGjának gondozása, ápolása. Krisztus, mint második Ádám, már az EMBERMAG újabb talaja: a kikelő élet, a remény csírája, ennek nyugalma és biztonyossága. Zöld a szív-béliség, nyitottság, befogadás, bizalom, a gyümölcsöző új, közös élet születése is. A „Zöld csütörtök”-ként számontartott nap színe is természetesen a zöld, hiszen ez a nagypéntek előtti, új út analógiája. A Megváltó királyi bevonulásának ünnepe, annak nyugodlamas békéje, amely az életet szimbolizáló zöld növények termékeny erejét is magában foglalja. (A zöld szín egyben a szív-csakrának, mint a lelki zóna együttesének színe is, mint a sárga testi és a kék szellemi tartomány köztes, érzelmi metszéspontja.)

AJÁNDÉKOZÁS / ARANY-sárga analógiák: a Nap sugarainak növekedést támogató ereje, a tavaszi melengető kiáradás, gyarapodás szimbolikája, hiszen ebből az életenergiából feltételek, személyválogatás és viszonzásvárás nélkül is bőven jut minden élőnek. Az új isteni ERŐ, a NAP maga, mint a termékeny életközpont, csíra, jellege a tojás sárgájában van jelen, ami termékenységi jelleg is egyben, a szapora nyúl gyarapodásával analóg. 
A tojás, mint „életmag” ajándék: utal arra, hogy Jézus „kikel”, felkel, feltámad. Ezzel „megtörik” az ember addig halálos léte, miként korábban Krisztus teste is az emberiségért töretett meg. 
  Az ajándékozás (oda-adó, átadó áldozat) hagyománya: Jézus saját életét, mint megváltó zálogot adja a világnak ajándékba, de Krisztus előtt, a héber pészah (kikerülés) ünnepével párhuzamban is megtaláljuk a bárány-áldozatot, ami az életet megköszönni volt hivatott. A megfeszített Jézus, mint bárány-áldozat, már Isten megváltó ajándéka, ezáltal ötvöződik az Ó- és Újszövetség áldozat-tanítás. Aki megtért és megkeresztelkedett, annak már Jézus a pásztora, az tehát „védett bárány” lehet, aki nem esik többé áldozatul (Örök élet lehetősége).
Arany a kreatív tettek isteni lehetősége, a megváltó megoldás, nagyság, különlegesség, királyi jelen (pl. Jézus feltámadása), a ritka kincs (ritka fém), de az egyediség, emelkedettség, ünnep fénye is a nemes aranyszínben tündököl. 

VÖRÖS (piros) analógiák:
a hímes tojás színeként: Krisztus áldozati vére, ami már védelmi erőként, a benne hívőket védi, amit hagyományainkban továbbadunk szeretteineknek az Ő szeretetével. Az új élet fizikai kezdete, termékenység, szeretet, szenvedés és szenvedély, miként vörös az eredendő első, éltető tűz fellobbanása. Krisztus az első megváltó személy, aki mindenkit egyaránt szeret, de a szenvedések tisztító tűzének ereje is vörös.
A tojások mintája sok hagyományban hosszanti síkon geometrikusan sávos, vagyis a 2-4-8-16 stb.osztás, a szaporodás szimbolikája (pl. a petesejt osztódása), míg a virágokat ábrázoló minták, a rózsa, fenyő, tulipán, a termékenység, az örök élet és az ártatlanság megtörésének jellegeit tükrözik.

 Pasztell analógiák:
 a hasadó hajnal első fényei,
a  zsenge tavaszi virágok, a kipattogzó gyümölcsfák szirmainak színe és illata. A pasztell gyengéd
jelleg, hiszen egy-egy erőteljes szín kigyengített, fehérrel lágyított árnyalatia. De ebben is megtaláljuk a Megváltó személyét, akinek szelíd, jámbor és szeretetteljes lénye gyermekien tiszta. Tehát minden ide is tartozik, ami ártatlan és védtelen, pl. a nyuszik, bárányok, kiskacsák, kiscsibék és minden játékosan egyszerű, életigenlő kedvesség.

 Írta és szerkesztette:
Pápai Ildikó szimbólum-elemző, önismereti tréner 

fennyellelekkel

TOVÁBBI ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEINK:

HÚSVÉTI szimbólumelemző írásaink „SZÍNNEL-LÉLEKKEL”:
 
A TEST KENYERE - A KENYÉR TESTE...

HÚSVÉTI verses, zenés, képes összeállításaink „HITTEL-LÉLEKKEL”:
           HÚSVÉT /2  
                                           HÚSVÉT /3     
                                                                          HÚSVÉT /4       

HÚSVÉTI videó-összeállításaink "FÉNNYEL-LÉLEKKEL"

ÁLDOTT ÜNNEPET "HITTEL-LÉLEKKEL”                                   

A KÁLVÁRIA ÁLLOMÁSAI...

FÉNYTELI ÜNNEPET!

Kapcsolódó ünnepi összeállításaink „KÉPPEL-LÉLEKKEL”:

HÚSVÉTI LÉLEKTÁPLÁLÓ PRAKTIKÁK

TOJÁSTESZT- ÖNISMERETI JÁTÉK

A LEGKISEBBEK ÖRÖMÉRE:
GYERMEKVERSEK HÚSVÉTRA „RÍMMEL-LÉLEKKEL”

 (A honlapon található anyagaink (saját írások, fotók, videók stb.) jogi védettség alatt álló szellemi termékek, ezért azok másodközlése vagy bármely részletének felhasználása, kizárólag a stúdió írásos hozzájárulásával publikálható, míg a megosztások kizárólag a honlap vagy a FB oldal pontos forráslinkjeinek megadásával tehetők közzé. Értkeljük, ha Ön is tiszteletben tartja bármely közlés hitelessgét “NAP – mint nap”!)

 

 

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/121iibhkrTo" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>