ANYÁK NAPI KÖSZÖNTŐ!

Szeretettel köszöntjük az
édesanyákat, nagy- és dédmamákat,
miként a sors által megbízott,
gondoskodó pótmamákat is!

  “Teljes munkaidős anyának lenni a legjobban fizetett állás… - hiszen a fizetség tiszta szeretet.” (Mildred B. Vermont)

 “Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban
jelen van az elkötelezettség érzése. Aki
valóban törődik más lelki fejlődésével,
az tudatosan vagy ösztönösen, de
tisztában van vele, hogy a fejlődést
csak az állandóság érzetét magában
hordozó kapcsolatban lehet elősegíteni.
A kiszámíthatatlanságnak az elhagyatás
félelmétől kísértett légkörében a gyerekek
nem juthatnak el a pszichés érettség fokára.
(M. Scott Peck: A járatlan út) “A szülők rengeteget tanulnak a gyermekeiktől arról, hogyan állják meg a helyüket az életben.” (Muriel Spark)

“Ha elölről kezdhetném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre
használnám a kezemet.

Példálózás helyett példát mutatnék.
Nem siettetném a gyereket,
hanem hozzá sietnék.

Nem a nagyokost játszanám,
hanem okosan játszanék.

Komolykodás helyett
komolyan venném a vidámságot.

Kirándulnék, sárkányt eregetnék,
réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék.
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel,
hanem a lelkét erősíteném.

Előbb az önbizalmát építeném,
azután a házamat.

Kevesebbet beszélnék a
hatalomszeretetéről
és többet a szeretet hatalmáról.”

(Diane Loomans)A megemlékezések sorában, hálás köszönettel adózunk a FÖLD-ANYA megtartó és gondoskodó minőségének is, amely a hazai anyaföld és a globális élettér ajándékaival is táplálóan támogatja életünket "nap - mint NAP".
... végül, de nem utolsó sorban, együttérzéssel gondolunk mindazokkal,
akik bármely okból, de ma nem köszönthetik édesanyjukat, illetve azon édesanyákkal is, akiket nem köszönthet fel gyermekük. Számukra az elengedés méltósága és az Ég kegyelmének biztos hite nyújtson lélekben megnyugvó, elfogadó békességet,
hiszen az életben minden okkal és céllal történik. És mint ilyet, talán éppen azért kell megtapasztaljuk, hogy ezáltal a történések személyes miértjeit és tanulságait tudatosíthassuk magunkban, és amelyek által így,
egy talán nehezebb módon, de mégis tovább fejlődhetünk.KAPCSOLÓDÓ ANYAGAINK:


VIDÁM MAMINAPOT!

A FÖLD-ANYA ÜNNEPÉRE...

BOLDOG ANYÁKNAPJÁT!

A LÉT CSODÁJA…

A BENNÜNK ÉLŐ ISTENNŐK...