ÁLDOTT HÚSVÉT-ÜNNEPET!

„...amint az Atya feltámasztja a halottakat és
megeleveníti, úgy a Fiú is akiket akar.
"(Ján. 5:21)

Minden kedves olvasójának, partnerének és kliensének,
békességben elcsendesülő, ÁLDOTT ÜNNEPET kívánnak a Napszikra munkatársai
az alábbi összeállítással:

Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában… (Ján. 5:26)

Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. (Ján. 6:27)

Mert az az Istennek kenyere, a mely mennyből száll alá, és életet ád a világnak. (Ján. 6:33)

Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. (Ján. 6:35)

Zúgolódának azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondá: Én vagyok az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá.
(Ján. 6:41)

Felele azért Jézus és monda nékik: Ne zúgolódjatok egymás között!
(Ján. 6:43)Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.’
(Ján. 6:44)


Kapcsolódó ünnepi írásunk:


A KENYÉR TESTE - A TEST KENYERE

tovább a cikkhez...


 


"Pie Jesu, Qui tollis peccata mundi; Dona eis requiem,

Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi; Dona eis requiem,
Sempiternam, requiem..."
 
"Kegyes Jézus, ki elveszed a világ bűneit, ajándékozz örök nyugalmat…

Isten Báránya, ki megváltod a világ bűneit, adj örök békességet "


"Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban”
 (Filippi levél 4,7)
- és az IGE, mint ÍGÉRET testté lett...- így lett egyenesen isteni az egyetlen, tiszta FÉNY-LÉLEK fogantatása, példaértékű élete, megváltó halála, különleges feltámadása, ezzel a halál felett való győzelme is. És ezt a csodát, mi mind ajándékként kaptuk, mert ez a jelenlét: "minden értelmet felülhalad"...
"Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta,
minket is feltámaszt az ő hatalma által.
"
(I.Kor. 6:14)

- az Ő kegyelmével, kérésünk és hitünk szerint, akár
"...nap - mint NAP"HÚSVÉTI szimbólumelemző írásaink „FÉNNYEL-LÉLEKKEL”:
A TEST KENYERE - A KENYÉR TESTE...
HÚSVÉTI SZIMBÓLUMOK „FÉNNYEL-LÉLEKKEL”

HÚSVÉTI verses, zenés, képes összeállításaink „HITTEL-LÉLEKKEL”:
HÚSVÉT /3         HÚSVÉT /2

Kapcsolódó ünnepi összeállításaink "SZÍNNEL-LÉLEKKEL":

HÚSVÉTI LÉLEKTÁPLÁLÓ PRAKTIKÁK

TOJÁSTESZT- ÖNISMERETI JÁTÉK

A LEGKISEBBEK ÖRÖMÉRE:

GYERMEKVERSEK HÚSVÉTRA „RÍMMEL-LÉLEKKEL”

(A honlapon található anyagok másodközlése vagy azok részeinek felhasználása, csak a szerzők írásos hozzájárulásával, a források pontos megjelölésével publikálhatók.)