NUMEROLÓGIAI PROGNÓZIS

A 2016-os ÉV "9"-es JELLEGEIRŐL 

A számok, miként az egyetemes, egyedi jellegek szimbolikus jelentéssel, egyben energetikai hatással is bírnak. Ennek elvén, a numerológia alapvetően 1-9 számmal dolgozik. Egy-egy összegző szám, megjelenik pl. a születési dátumunkban - hasonlóan az asztrológiai jelölőkhöz-, így képviseli annak az évnek alapkarakterét, amely az adott szám alatt áll. Ezen túl, a nevekhez rendelt számok tovább árnyalják a képet személyiségünkről, de egyes napoknak, hónapoknak is vannak ilyen egyedi frekvenciái. Az idő minőségi rendszerét tekintve, minden egyes év alapvető hatása is felírható a számok rendszerével, hiszen minden év számainak összessége felírható egy számjeggyel. Így, az 1-9 év, egy-egy teljes sorskört testesít meg, lévén minden egyes szám bizonyos rezgéseket, jellegeket, feladatokat képvisel. Mivel cél, hogy minden egyes sorskörben egyre magasabb szintre jussunk, így ezek megélését és megértését, nagyban segíthetik a számok üzenetei.
A fentiek elvén, 2016= 2+ 1 + 0 + 6 = egy 9-es évet jelöl.

Visszatekintés a tavalyi évre:
- a 2015-ös év a Mars által uralt (a kínai asztrológiában a TŰZ KECSKE) éve volt, amelyből  jól látszik, hogy azt a harc dinamikái, a különféle energiák szembenállásai, határozott törekvések uralták. A tavalyi 8-as szám (2+0+1+5= 8) erőteljes hevessége, az élet minden területén éreztette hatását.
Az egyéni sorsokban erőteljes lépéseket tehettünk önmagunkért, és aki BÁTRAN élt a megnyilvánuló lehetőségekkel, az igen közel kerülhetett már végleges csúcsokhoz is. A 2015-ös év folyamán, többféle olyan kihívással találkoztunk, amely azt tesztelte, mennyire tudunk a saját életünk urai lenni, és mennyire vállaljuk döntéseinkért a felelősséget.

Társadalmi szinten pedig látszik, hogy egy új kihívással nézett szembe az emberiség, és erre a szokásos, tanult módon reagáltunk: harccal, ellenállással, erőfeszítésekkel.  A feszültség egyre nőtt, így mára méretes szakadék tátong a nemzetek különbözőségei között.  A Mars a harc, a háború bolygója is, ehhez kapcsolódóan bőven láthattunk sajnos ilyen eseményeket 2015-ben.

2016 számjegyeit összeadva láthatjuk, hogy ezt az évet a 9-es szám uralja, amely mivel az egyjegyű számok sorában az utolsó, így a lezárást, egy adott út végét, az összegzést, korábbi ügyek szintézisét, magasabb felismerések esszenciális lehetőségét is hordozza, egyben megalapozza a következő, már ÚJ kezdeteket is. 

Az idei év legfontosabb munkája, az előző 8 év cselekedeteinek mérlegelő összefoglalása lesz. Kicsit nehezebb feladat, mint visszanyúlni egyetlen előző évhez, de mindenképp szükséges számvetés, hogy mit vittünk véghez az elmúlt 8 év alatt?
Milyen fejlődési utat jártunk be? Kellő irányban és minőségben változtunk-e, milyen erőfeszítéseket éltünk meg az élet jobbítására? Itt az idő alaposan megvizsgálni, hogy hol tartunk jelenleg, mi az, amiben jól teljesítettünk, mi az, amit el kellene hagynunk, vagyis mi az, amin még változtatnunk érdemes? 
- Mi támogat, mi tart vissza?
- Jó úton vagyunk-e, pozitív irányba haladunk-e?
- Miként élünk képességeinkkel, készségeinkkel, tehetségeinkkel?
- A velünk született, kapott és hordozott egyediségeinket valóban arra használjuk, hogy a leszületéskori, égi alapszerződésünket, mint életfeladatot megvalósítsuk?

Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket kell feltennünk magunknak és megoldanunk minden 9-es év során, amely bár meglehet, elsőre nehéznek hathat, de mint cél, mégis fejlődésünk egyenlegét támogatja. A ciklikusság örök körében, ami indul, az érkezik, ami kezdődik az végződik is, így az elmúlás és elengedés, egyensúlyban állnak a befogadással, az új, minőségibb lehetőségek időszakával. Ezért idén szükséges, hogy őszinte, kíméletlen szembenézéssel szelektáljunk az életünkben: mely dolgok, tulajdonságok, emberek, kapcsolatok, tárgyak, irányultságok azok, amikhez bár ragaszkodunk, de azok mégsem visznek előre? Mik azok az ügyek, szokások, dolgok, amiket megszokásból csinálunk, de amelyek nem okoznak, hoznak örömöt, viszont lekötik erőinket, így alapvetően gyengítik életvitelünket?
2016-ban kiemelten fontos az őszinte számvetés, mivel ez az év lesz az, amely megalapozza és meghatározza a következő 9 év körét.

Persze, ezen kérdések megválaszolása nem egy napon kell hogy történjen, egy teljes év áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy rájöjjünk, mi az, amit már nem szívesen viszünk magunkkal tovább. Mi az, amit le kell zárni és elengedni ahhoz, hogy egy magasabb szinten folytassuk tovább az utunkat. És persze, ugyanígy meghatározni a folytatás irányát, mint célságot, így ebben az évben nem ajánlatos teljesen új dolgokba kezdeni. Terveket lehet készíteni a számvetés alatt felismert pozitív útról, a vágyott célokról, de ez az időszak nem a nagy dolgok megvalósításait támogatja, az majd a következő, 2017-es év feladata lesz.
(Hazánkban is és szerte Európában, kiemelten jelentős lezáró év volt például, a társadalmi változásokra nagy hatást gyakorló 1989-es, szintén 9-es jellegű év.)

A TAROT szimbólumrendszere összetettebb módon is tudtunkra adja, hogy a 9-es szám, miért éppen a Remete lapja, amely: a befelé fordulás, bölcsesség, visszavonulás sajátja. Így, 2016-ban optimális, ha több időt szánunk elmélyülésre, vizsgálódásra, meditációra, olvasásra, amely lelki és szellemi, egyéni tisztázásainkat erősítheti, hiszen minden hasonló tervünket támogatja az év. Hagynunk kell, hogy leülepedjenek bennünk az elmúlt évek eseményei, tehát jó tanulási időszak ez, elsősorban az önismeret területén.

A numerológiai alapokat írta: Weidinger Veronika
Szerkesztette: Pápai Ildikó

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAROT IX. / A „REMETE” ALAPMINŐSÉGEI

Archetípusa: az érett, idős bölcs ember
Általános alapjai:
egyedüllét, magány, befelé fordulás,
lemondás, komolyság, önismeret, visszavonulás
Hivatásban:
a korábbi irányok, célok és nézetek felülvizsgálata
az egyéni képességek, adottságok alapján
Kapcsolatokban: megbékélés egy elengedésre váró helyzettel, személlyel
Öntudat:
idegen gondolatok letétele, a saját múlt és vágyott jövő,
jelenbeni szintézise, szándékok tisztázása
Pszichológiai háttér:  az ember bölcsebbé lehet
Spirituális cél: saját úton járás, az egyéni, belső hang bölcsességének meghallása, arra hallgatás, amely nélkül nem kapcsolódhat az egyén magasabb szellemi síkokhoz
Árnyékoldala: elkeseredettség, az eszmék másokra erőltetése
Fordított lap negatív irányú jelentése: elszigetelődés, önzőség
A 9.szám kvintesszenciája: elmélyülés, a teljes önismeret egyéni megélésének útja, egy szerény, belső munka belső békéjében találkozás magasabb szellemi síkokkal

A REMETE szimbólum megerősítő üzenetei...-
amelyeket akár személyes mantraként is használhatunk év közben:


– most magamban összegzek, lemondok a külső tanácsokról, mivel belső hangom vezetését tanulom, így befelé hallgatok.
- érett és képes vagyok arra, hogy visszavonuljak érzelmi és szellemi belső szobáimba, hogy a tapasztalatok tanulságainak esszenciája, mint saját életbölcseleti felismerés, megszülethessen bennem.
- egyedül vagyok, de mégsem magányos, hiszen nem kényszer alatt, hanem önálló, tudatos döntésem okán vagyok önmagammal külső hatások nélkül, saját társaságommal kettesben, így is tartalmas harmóniában.
-nyugodt állapotban vagyok, a külső és felszínes, mások általi okoskodások helyett, csendemben saját és hiteles bölcseletem formálódik.
- kimunkált értékeimet belül őrzöm, nincs szükségem látványos elismerésekre, nem kérkedem azzal, amit tudok, nem viszem a világ elé eredményem.
- aki segítségem kéri, annak önzetlenül és szívesen segítek érett tudásommal, közben szinte névtelen és láthatatlan vagyok, hiszen a diszkrét, alázatos jelenlét jellemez, de jókor és jót adok, ha azt kérik tőlem.
- szorgalmasan és figyelmesen tanulok tapasztalataimból, ez megerősít egyéni utam helyes irányaiban, így nem baj, hogy egyedül szemlélődöm, hiszen mégsem vagyok elzárt és magányos. Jóban vagyok magammal, ezét nem gond, hogy mások nélkül vagyok éppen, és ez a jelenem a lelki, szellemi és a testi síkra is kiterjed.
- folyamatosan tisztulok és egyre egészségesebb vagyok minden rétegemben, legyen az kapcsolat vagy hivatás, cél vagy feladat, a mérték értéke most még fontosabb mindenben.

- a könnyed látszatígéretek és súlytalan felszínek alatt és helyett, elmélyülök bölcsebb, tapasztaltabb mesterek tanításaiban is, mert nem gyengíti hiúságomat, ha merek és tudok kérdezni, hiszen önös egóm gyengülése csak segíti isteni, lényegi önvalóm megerősödését.
- hiszem és tudom, hogy a mélyben türelemmel táplált, lassan kikelő mag, rendre megállja a helyét a világ viharaiban, majd a következő életszakaszban már tápláló termésként lesz életem megtartó erejévé.
- vigyázok az életembe kerülő, belső felismerésekre, mint ajándékokra és kincsekre, azokat mélyen és tudatosan őrzöm, gondozom, mivel értékesek számomra. Nem kockáztatom meg, hogy hanyagul, egyébjavak okán elveszítsem azokat, így adok elegendő időt és energiát arra, hogy bölcsen döntsek minden hozzám tartozó élet felelősségéről.

A "REMETE" jelleg megéléseit nagyban támogatják pl. a természetben eltöltött nyugalmas szemlélődések, egyedüli séták, instrumentális zenék inspirációi, kiállítások hangulatai, komolyzenei koncertek, miként akár egy lazító masszázs, vagy hangtálfürdő is, ennek hiányában egy otthoni, relaxáló fürdő is segítheti meditációs élményeinket.

A fentieket megfontolva, idén sem fogunk unatkozni, ha a prognózis mentén vezetjük életünket. Természetesen, az általános jellegek aszerint is változnak ki-ki életében, hogy a személy idei születési évszáma (2016-os születési dátum egy számjeggyé redukálása) mit jelöl.
Az energetikai hatások mindenkit érintenek, csak így, más-más mértékben és fúzióban lesznek jelen.

És hogy a mélység mennyire nem feltétlen komorság, hoztunk még egy megerősítő kellemet is a témához, hiszen a személyiség fejlőldése akár a kert, olyanná válik, ahogy azt annak kertésze ápolja.Ember,  a világ két kezedtől sír,
egyikkel a kerted ásod, másikkal a sírt.
A másik tudod bőven várhat rád,
építsd a kertet hát tovább,
s közben a Mindent jól vigyázd!

Vigyázz a madárra ha kertedbe repül,
őrizd meg a csendet, el se menekül,
bajban a világ, ha egyszer újra messze száll!
Vigyázz a madárra, ha válladra repül,
amerre az élet, arra menekül
bajban a világ, ha egyszer újra messze száll!

Ember a világból csak a sajátod érdekel,
a szükség határát ritkán hagytad el.
Azontúl szintén van világ,
gondolhatod: ott gondolnak rád,
s értünk a mindent jól vigyázd!

Vigyázz a madárra ha kertedbe repül,
őrizd meg a csendet, el se menekül,
bajban a világ, ha egyszer újra messze száll!
Vigyázz a madárra, ha válladra repül
amerre az élet, arra menekül,
bajban a világ, ha egyszer újra messze száll!

(Előadó: Révész Sándor / Szöveg: Demjén Ferenc  Zene: Pavel Danek)

Írta és szerkesztette: Pápai Ildikó